Det här är LVI

 

LVI Low Vision International, arbetar för att göra varje dag enklare för personer med synnedsättning!

 

LVI startades 1978 och är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel. Huvudkontoret ligger i Växjö och vi har dotterbolag i Danmark, Norge, Schweiz, Tyskland, Frankrike och USA. Totalt är vi cirka 60 personer som arbetar inom koncernen och genom våra dotterbolag och distributörer är vi väl representerade i hela världen. 

 

LVI både utvecklar, producerar och säljer synhjälpmedel. All utveckling och tillverkning sker i Växjö. Vi ser det som en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, från produktutveckling till färdig produkt samt försäljning och service. Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med användare av synhjälpmedel och professionell personal inom synrehabiliteringen. Produkterna är framtagna för att vara enkla att använda och med höga krav på tillförlitlighet och servicevänlighet. De säljs under det registrerade varumärket MagniLink.

 

2018 firade LVI 40 år i branschen. Vi tar med oss erfarenhet in i framtiden och kommer fortsätta arbeta för ännu mer innovativa lösningar som gör varje dag lättare för människor med synnedsättning.

 

Läs mer om LVI och vårt sortiment av synhjälpmedel.