Näthinneavlossning


Näthinneavlossning, även kallat amotio retinae eller ablatio retinae, är ett samlingsnamn för det tillstånd där näthinnan lossnar från ögats innervägg och alstrar synnedsättning hos den drabbade. Detta sker ofta plötsligt och smärtfritt, och den drabbade kan uppleva symptom såsom att denne ser svarta prickar, ljusblixtar och en mörk skugga i utkanten av ögat, likt en svart gardin.

 

Sjukdomen är ovanlig och drabbar årligen cirka 1000 personer i Sverige. Risken att drabbas är större om man är äldre än 65 år eller har någon släkting som lider av den.

 

  

 

Det finns olika orsaker till näthinneavlossning: Vanligen har det uppstått ett hål i näthinnan, vilket tillåter vätska att ta sig under näthinnan och lyfta upp den. Ögonsjukdomen kan också orsakas av ärrvävnad på näthinnans yta på grund av exempelvis kärlförändringar i näthinnan orsakat av diabetes. I mer sällsynta fall kan sjukdomar såsom exempelvis uveit, inflammation i ögats inre delar, orsaka näthinneavlossning.

 

Tillståndet opereras vanligen akut genom att ta bort glaskroppen i ögat eller genom att sy fast en plomb för att täta hålet i näthinnan. Skulle tillståndet vara av en enklare form, kan även hålet tätas genom att gas eller luft sprutas in i ögat.