Miljöpolicy - ISO 14001


LVI Low Vision International är sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 14001:2015. Våra ambitioner inom miljöområdet är att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet bli branschledande och vara ett föredöme. Vår miljöpolicy sammanfattas enligt nedan:


LVI ska på ett medvetet och engagerat sätt i samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter:
 

  • Ständigt söka förbättringar och lösningar som ytterligare minskar våra produkters och vår verksamhets totala miljöpåverkan.

 

Vår arbetsmiljö, såväl fysik som psykisk ska vara säker och hälsosam.

 

           

 

Microsoft Partner Pledge

LVI är också anslutna till Microsoft Partner Pledge, ett initiativ för att förbereda anslutna företag för framtidens utmaningar. Programmet erkänner effekterna av nya teknologier såsom artificiell intelligens (AI), Cloud Computing, Internet of Things med flera, och uppmärksammar konsekvenserna av de storskaliga förändringar som den nya tekniken kan ha på världen och våra samhällen, nu och i framtiden.


Programmet syftar till att uppmuntra ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till de nya teknikerna, men också att via kompetensutveckling säkerställa att vi får ut det mesta av den nya teknikens fördelar.

 

Elkretsen - Miljömässig skrotning av våra elektroniska produkter och batterier

LVI är anslutna till organisationen Elkretsen och tar ansvar för att våra produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt sätt även efter sin livslängd, för att på så sätt minimiera vårt avtryck på miljön.
 

Certifikat Produkter

Certifikat Batterier