Kvalitetspolicy - ISO 9001

 

LVI Low Vision International är sedan 1998 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 9001:2015. Vår kvalitetspolicy är enligt nedan:

 

  • Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och god lönsamhet.
  • Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter samt högkvalitativ kundservice och effektiva rutiner.
  • Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer LVI som leverantör.

 

För att uppnå detta ska vi...
 

  • bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt
  • förvissa oss om marknadens och övriga intressenters krav på produkterna
  • producera rätt kvalitet på varje avdelning
  • inte acceptera att några felaktiga produkter/tjänster levereras till nästa operation/kund
  • göra rätt från början
  • arbeta med ständiga förbättringar