Grön starr


Grön starr eller glaukom, är ett samlingsnamn för ögonsjukdomarna öppenvinkelglaukom och mer sällsynt förekommande trångvinkelglaukom, vilka båda leder till synnedsättning och kan leda till blindhet om de förblir obehandlade.

 

  

 

Öppenvinkelglaukom

Sjukdomen orsakar gradvis sämre syn på grund av defekter på synnerven, vilken gradvis tvinar bort och ger skador i näthinnan så att det bildas små, blinda fläckar för ögonen. Synfältet krymper långsamt, begränsas så småningom till det centrala seendet och kan leda till blindhet om den drabbade går obehandlad. 

 

Orsaken till varför sjukdomen uppstår är inte helt känd, men kan bero på högt blodtryck i ögat. Den huvudsakliga riskgruppen är äldre och sjukdomen är ovanlig innan 50 års ålder. Risken för att bli helt blind är 6-15%, vilket gör grön starr till den näst vanligaste orsaken till blindhet efter grå starr (katarakt).

 

Behandling av öppenvinkelglaukom sker vanligen med ögondroppar vilka sänker blodtrycket i ögat, med blodtryckssänkande laserbehandlingar eller operation för att underlätta för kammarvattnets utflöde, vilket bestämmer trycket i ögat.
 

Trångvinkelglaukom

Den mer ovanliga formen av grön starr, trångvinkelglaukom, även kallad akut glaukom, orsakar snabb och plötslig synnedsättning och kraftig värk i ett rött, ofta rinnigt öga eller ögon. Den drabbade kan se regnbågsfärgade ringar när denne tittat på lampor och kan därförutom ha generella symptom såsom huvudvärk, illamående eller ont i magen eller bröstet. 

 

Symptomen uppstår snabbt och orsakas av för högt tryck i ögat på grund av defekter i kammarvattnets utflödning, vilket minskat eller upphört. Sjukdomen är sällsynt och riskgruppen är äldre med brytningsfelet översynthet; svårigheter att se på nära avstånd.

 

En omedelbar uppsökning av vård måste genomföras för att förhindra en bestående synnedsättning. Behandlingen görs med trycksänkande ögondroppar och laserbehandling.