Gå till huvudinnehåll

Våra kärnvärden ska fungera som en vägledning för samtliga medarbetare så att det är lättare att göra medvetna val som baseras på vår gemensamma värdegrund. Våra kärnvärden är trygghet, delaktighet och innovation!

 

Bild på en fallskärmshoppare som en metafor för att man har trygghet att våga. Kärnvärdet trygghet står under.

    Trygghet:

 

 • Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör som vi säger.
 • Vi tillåts göra misstag – det är ett sätt att utvecklas.
 • Vi vågar ge och ta emot synpunkter, på ett konstruktivt och respektfullt sätt.
 • Trygghet är att få vara sig själv i gemenskapen.
 • Vi arbetar långsiktigt och tar hänsyn till detta vid beslut.

 

 

 

 

 

 

 

Bild på fyra händer som lägger gemensamt pussel med varsin pusselbit, som en metafor för delaktighet. Kärnvärdet delaktighet står under.

    Delaktighet:

 

 • Vi samarbetar mot gemensamma mål och varje medarbetare ser vikten av sin del i helheten.
 • Vi eftersträvar inblick i och förståelse för varandras arbete.
 • Vi bryr oss om, lyssnar på, respekterar och ser varandra.
 • Alla har ansvar att söka och dela med sig av information, kunskap och erfarenhet.

 

 

 

 

 

 

 

Bild på en stigande raket som metafor för att vi med innovation kan ta oss hur långt som helst. Kärnvärdet innovation står under.

    Innovation:

 

 • Vi leder och driver utvecklingen tillsammans med våra intressenter.
 • Vi är nyfikna, engagerade och söker aktivt efter förbättrade arbetssätt.
 • Vi formar framtiden genom att vara lyhörda, lyssna in omgivningen, ta tillvara och förädla.
 • LVI ger plats för drömmar och innovation är bränslet i företaget.

 

 

 

 

 

 

Grundfundamentet som dessa kärnvärden vilar på är enkelhet. Som att det ska vara enkelt att ha med LVI att göra samt vara enkelt att förstå och använda våra produkter oberoende av hur komplexa de är på insidan.