Order

order@lvi.se


Service

service@lvi.se

+46 470 72 77 09


Övriga ärende

info@lvi.se

+46 470 72 77 00


Nyhetsbrev

Om LVI - hjälpmedel för synskadade

 

Bild visar personal på produktionsavdelningen i Växjö där all utveckling och tillverkning sker.

 

LVI Low Vision International arbetar för att göra varje dag enklare för personer med synnedsättning!

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel. Vårt huvudkontor ligger i Växjö och befinner sig i en expansiv fas med över 55 personer som arbetar inom organisationen. Genom våra dotterbolag och distributörer, är vi även väl representerade i hela världen. LVI har egna dotterbolag i Danmark, Finland, Norge, Belgien, Schweiz och Tyskland.

All utveckling och tillverkning sker på vårt huvudkontor i Växjö. Vi ser det som en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, från produktutveckling till färdig produkt samt försäljning och service. Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med användare av synhjälpmedel och professionell personal inom synrehabiliteringen. Produkterna är framtagna för att vara enkla att använda och med höga krav på tillförlitlighet och servicevänlighet. De säljs under det registrerade varumärket MagniLink.

2013 firade LVI Low Vision International 35 år i branschen. Med ett större produktutbud samt styrka både nationellt och internationellt, kommer LVI arbeta för ännu mer innovativa lösningar som gör varje dag lättare för människor med synnedsättning.

Företagspresentation LVI (PDF) >>