Order

order@lvi.se


Service

service@lvi.se

+46 470 72 77 09


Övriga ärende

info@lvi.se

+46 470 72 77 00


Nyhetsbrev

Externa länkar

 
Här har vi samlat värdefulla länkar som vi tror du kan ha nytta av. Låt oss gärna veta om du tycker att vi missat någon bra länk.
 

Samarbetspartners

Acapela >>
Tillverkare av talsynteser bl.a Infovox.

AiSquared >>
Här kan man ladda hem nya versioner av ZoomText.

Code Factory >>
Här kan Mobile Speak och Mobile Magnifier hämtas.

Dolphin >>
Tillverkare av skärmläsningsprogram, talsynteser, förstoringsprogram och program för att göra Daisyböcker.

Duxbury >>
Erbjuder mjukvara som omvandlar dokument till punktskrift för utskrift på papper.

Eurobraille >>
Tillverkare av brailledisplayer.

Glamox LUXO >>
Luxo har varit en framstående leverantör av belysning i över 70 år.

Index Braille >>
Tillverkare av brailleprintrar.


 

Organisationer och hjälp för synskadade

FFS Föreningen för synrehabilitering >>
Föreningen För Synrehabilitering är en sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av habilitering, rehabilitering och undervisning av synskadade personer.

SRF Synskadades Riksförbund >>
intresseorganisation för alla som har nedsatt synförmåga och därför har svårigheter i det dagliga livet. SRF:s mål är jämlikhet och delaktighet för synskadade på alla samhällsområden.

Unga synskadade >>
Riksorganisationen Unga Synskadade (förkortas US) är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år. US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige skall ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende.
 

Försäkringskassan >>
Information om arbetshjälpmedel via försäkringskassan. Här finns bl a blanketten "Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel".

Sveriges syncentraler >>
Sveriges syncentralers gemensamma hemsida.

Specialpedagogiska skolmyndigheten >>
Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten. Alla våra insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

Synkliniken >>
Specialoptiker för bättre synförmåga.

Syn-hörselinstruktörsföreningen-Sverige >>
Sveriges Heminstruktörsförening – Syn bildades 1986 och är en riksomfattande yrkesförening för alla som arbetar som syn/heminstruktörer inom kommunal verksamhet. År 2006 ändrades föreningens namn till syn-hörselinstruktörsföreningen-Sverige.

WFDB  World Federation of the deafblind >>
Sveriges Heminstruktörsförening – Syn bildades 1986 och är en riksomfattande yrkesförening för alla som arbetar som syn/heminstruktörer inom kommunal verksamhet. År 2006 ändrades föreningens namn till syn-hörselinstruktörsföreningen-Sverige.
 

 

Ögonsjukdomar och föreningar

Macula Lutea >>
En informationsbank om syn och synskador

Svenska Glaumkomförbundet >>
Svenska Glaukomförbundet med de Regionala Glaukomföreningarna utgör tillsammans en patientorganisation för personer som av ögonläkare fått diagnosen glaukom (tidigare kallad grön starr) samt för deras anhöriga.

Svenska RP-föreningen >>
Föreningen bildades 1990 och är en patientförening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa.


 

Övriga länkar

Fäktning för synskadade >>
Fäktning för synskadade är ett projekt av LatiCe och Syd i Fokus, som sponsras av Arvsfonden och stöds av Stockholms fäktförbund samt Stockholms klubbar i Stockholms område.